ÚVOD REGISTRACE PROGRAM MÍSTO KONÁNÍ KONTAKT
2019 - školy
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

V roce 2019 se uskuteční 12. ročník konference PROPAMÁTKY, tentokrát na téma obnovy a využívání škol

Kdy: 6.–8. listopadu 2019
Kde: Městská knihovna v Písku

REGISTRACE NA KONFERENCI BYLA SPUŠTĚNA. REGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE.

Díky dlouhému vývoji českého školství a proměně jeho podoby představují historické budovy škol široký stavební fond. Najdeme mezi nimi jak prosté budovy venkovských škol, tak honosné reprezentativní objekty ve městech včetně celých areálů sloužících vzdělávání. Řada školních budov dodnes slouží svému původnímu účelu. Mnoho z nich však svou původní funkci ztratilo, někdy došlo i k jejich demolicím či nevhodnému využití. Některé již svou novou smysluplnou náplň nalezly, jiné ale na obnovu a nové využití stále čekají. Vzhledem k rozmanitosti stavebního fondu školních budov jsou tyto možnosti velmi široké a různorodé. Díky přítomnosti školních budov v řadě našich měst i menších obcí, často na velmi exponovaných místech intravilánu, je jejich obnova a využívání velmi aktuálním tématem.

Jaké jsou možnosti obnovy a využívání škol? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky přinese 12. ročník konference PROPAMÁTKY. Setkání je určeno všem zájemcům o dějiny, současnost, ale také budoucnost škol a nabídne příležitost k setkání a výměně názorů a zkušeností při jejich obnově a využívání. Setkání je určeno pro architekty, zástupce obcí a krajů, pracovníky památkové péče a samozřejmě i pro majitele školních budov, ať už v provozu, či hledajících nové využití.

ZÁŠTITA A SPOLUPRÁCE

Akce byla zařazena do programů celoživotního vzdělávání:
ČKAIT --> https://bit.ly/2Wt4WUf
ČKA --> bit.ly/2MXvI2w 

 © 2008 - 2024 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.