ÚVOD REGISTRACE PROGRAM MÍSTO KONÁNÍ KONTAKT
2019 - školy
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma
6. LISTOPADU 2019
 –  REGIONÁLNÍ BLOK
     Blok je přístupný i široké veřejnosti za dobrovolné vstupné.
     
     Krátký pohled do historie základních škol v Písku
     Mgr. Bohumír Bernášek, Prácheňské muzeum v Písku
     Jihočeské Athény: Z dějin středního a vyššího píseckého školství
     Mgr. Jan Kotalík, Prácheňské muzeum v Písku
     Venkovské školy na Písecku
     Mgr. Jan Kouba, Prácheňské muzeum v Písku
     
7. LISTOPADU 2019  –  HLAVNÍ KONFERENČNÍ DEN
      Pouze pro registrované účastníky konference
     
    ODBORNÝ BLOK PŘEDNÁŠEK
     ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA
     Historická proměna školních budov z hlediska pedagogiky
     a školské legislativy
     PhDr. Jan Šimek, Ph.D., Národní pedagogické muzeum a knihovna
     J. A. Komenského
     
     Gotické a renesanční školství v českých zemích - dochované
     stavby
     prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.
     Venkovské školní budovy
     prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze
    Školy ve městech a jejich urbanistický význam
     Ing. arch. Alena Krusová, CSc., Národní památkový ústav
     

   DISKUZNÍ BLOKY KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ
     PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE OBNOVY A NOVÉHO VYUŽÍVÁNÍ
     KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY BUDOU DOPLNĚNY
     
8. LISTOPADU 2019  –  DOPROVODNÝ PROGRAM
9:00 – 15:30    Exkurze a prohlídky zajímavých školních budov v Písku a okolí
     s výkladem

Program konference je průběžně aktualizován. Pořadatel si vyhrazuje právo jej doplňovat či měnit.

 © 2008 - 2024 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.